2 marca 2017 Udostępnij

Kurs i obowiązki pilarza

Zawód pilarza

Kurs pilarza jest zaliczany do szerokiego grona szkoleń zawodowych. Ukończenie go będzie pozwalało na wykorzystywaniu między innymi w zakresie tych prac, które są związane ze ścinaniem oraz obalaniem drzew. Uczestnik kursu zyskuje informacje na temat procesu pozyskiwania drewna. Posiadanie stosownych uprawnień pilarza-drwala jest wymogiem, o którym informuje nas Kodek Pracy. Wspomina się o tym również w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2006 roku, co odnosi się do bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu gospodarki leśnej. Kurs to szkolenie, którego celem jest przygotowywanie uczestnika do pracy przy wykorzystywaniu pilarki. Dzięki temu można zdobyć uprawnienia, które pozwolą pracować na tym stanowisku. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 

Być może zainteresuje Cię również: www.szkoleniacentrum.com.pl

Szkolenie zawodowe jakie będzie prowadzone polega na omówieniu takich tematów jak budowa pilarki spalinowe, zasady jej wykorzystywania, konserwacja urządzenia, technika ścinania i obalania drzew przy wykorzystaniu pilarki oraz techniki przerzynki oraz okrzesywania drzewa, zapobieganie wypadkom z udziałem pilarek, kwestie odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie będzie się kończyć egzaminem a po jego zdaniu będzie można otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne, które jest ważne bezterminowo. Sam pilarz może wykonywać wiele różnych czynności. Nie będzie zajmował się wyłącznie obsługą takich urządzeń, ale musi również odpowiadać za to jak wygląda stan techniczny urządzeń, nadzór nad nimi. 

Zadania jakie ma pilarz to obsługa pilarek łańcuchowych z napędem spalinowym oraz elektrycznym, a także obsługiwanie pilarek taśmowych z wzięciem pod uwagę mocowania pił na kołach taśmowych oraz regulacja ułożenia prowadników pił. Pilarz zajmuje się regulowaniem położenia zespołów prowadzących w urządzeniach. Może także zajmować się obsługiwaniem pilarek ramowych. W tym przypadku obowiązki będą obejmować między innymi ustawienie i mocowanie pił w ramię oraz ustawienie górnych registrów a także górnych walców przesuwnych. 

Jeśli chodzi o pilarki tarczowe pilarz będzie zajmował się ustawianiem oraz mocowaniem pił w zespołach roboczych pilarek, a do jego istotnych obowiązków trzeba zaliczyć także wybór a następnie ustawienie w odpowiedni sposób klina rozszczepiającego w pilarkach wzdłużnych. Zadaniem, które często również będzie wykorzystywane to wykonywanie na pilarkach obróbki kłód i tarcicy z posuwem ręcznym oraz mechanizowanym. Wyliczanie obowiązków pilarza nie będzie jednak kompletne, jeśli nie weźmie się pod uwagę również obsługi obrabiarek stolarskich.

Więcej...

Ludmiła Okuń

Manager w firmie montującej rolety zewnętrzne.