11 stycznia 2016 Udostępnij

Skuteczny montaż rolet zwijanych

Okres zimowy wydaje się jak gdyby stworzony do tego, aby podejmować decyzje odnoszące się do remontów planowanych na wiosnę. Nie wszystkie zmiany, które poprawiają funkcjonalność domu muszą być kosztowne, a wśród tych niewielkich, ale szczególnie istotnych, montaż rolet zwijanych jawi się jako rozwiązanie szczególnie interesujące. Istnieje szereg czynników, które wpływają na prawidłowe działanie tego rodzaju rozwiązania. W dużej mierze na ich pracę wpływa montaż, już na etapie pomiaru należy więc postarać się, aby gabaryty rolety zostały ustalone z dużą starannością. Każdy system charakteryzuje się tym, że ustala wielkość rolety na swój indywidualny sposób, co można określić znając zarówno wymiary wnęki, jak i samej ramy okiennej.

Nie bez znaczenia jest też technologia systemodawcy z uwzględnieniem komponentów, które zostały przez niego wskazane. Podejście niesystemowe potrafi kusić swoją łatwością, w rzeczywistości jednak jego skutkiem ubocznym bywa niespójność detali, częste awarie i konieczność serwisowania. Niedopuszczalny jest też brak kompletności stosowanych elementów, niewłaściwy lub niedbały sposób ich wykonania przyczynia się bowiem do tego, że sama praca żaluzji nie przebiega tak, jak można tego oczekiwać.

Dotyczy to nie tylko walorów estetycznych, ale i funkcjonalności, co może być stratą szczególnie dotkliwą. Już choćby dlatego montując roletę bezpośrednio do podłoża należy bezwzględnie zachować piony prowadnic i poziom skrzynki. Również sam montaż powinien być przeprowadzony tak, aby był zgodny ze sztuką budowlaną. Jeszcze przed samym montażem wskazane jest zatem upewnienie się, czy produkt, w którego posiadanie weszliśmy, jest zgodny z zamówieniem. Konieczna jest też jego ocena pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Warto też wcześniej przeanalizować całą procedurę montażową, da to bowiem czas na rozwianie ewentualnych wątpliwości.

Aneta Długosz

Projektantka nowych rozwiązań i wzorów rolet wewnętrznych.